projepazari@bozok.edu.tr 0(354) 242 10 17

GENEL BİLGİLER

Anadolu Üniversiteler Birliği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5. maddesindeki belirtilen ilgili hükümlere dayanılarak;

  • Araştırma, eğitim-öğretim ve bilgi paylaşımı faaliyetlerinde üst düzey iş birliği yapmak,
  • Üniversite-sanayi işbirliğine ilişkin özgün model ve mekanizmalar oluşturmak,
  • Birliğe üye üniversitelerde kalite standart ve süreçlerinin kurumsal yapıya yansımasını ve sürdürülebilirliğini temin etmek ve 
  • Birçok konuda iş birliği yapılması ile tecrübe ve kapasitelerin paylaşılması amacıyla 25.05.2021 tarihinde kurulmuştur.

Ortak çalışma alanlarını tespit etmek, altyapıların ortak kullanımını temin etmek, eğitim-öğretim faaliyetleri ile üniversite-sanayi iş birliğine ilişkin özgün model, mekanizma ve materyaller oluşturup birlikte başarmak gibi temel amaçlarla kurulan Anadolu Üniversiteler Birliğinin dönem başkanlığı 01.06.2021 tarihinde Birlik üyesi üniversite rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen İstişare Toplantısında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine verilmiştir.

Birlik Üst Kurul (Rektörler Kurulu) tarafından alınan kararların uygulanmasını temin etmek üzere üye üniversite rektör yardımcılarından oluşan Anadolu Üniversiteler Birliği Strateji Kurulu oluşturulmuştur.

Birliğin faaliyet alanlarının tespiti, birliğe üye üniversitelerin ortak kullanım ve ortak çalışma alanlarını belirlemek, ortak sorunlara birlikte çözüm üretmek amacıyla her üniversitenin iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı alt çalışma grup toplantıları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda;

-03.06.2021 tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde uluslararası öğrenci temini,

-17.06.2021 tarihinde Yozgat Bozok Üniversitesinde uzaktan eğitim merkezi ve kariyer merkezi faaliyetleri,

-23.06.2021 tarihinde Erciyes Üniversitesinde Ar-Ge merkezleri, teknopark ve BAP yazılım uygulamaları,

-23.06.2021 tarihinde Kayseri Üniversitesinde güvenli gıda işleme ve ticari ürüne dönüştürme,

-24.06.2021 tarihinde Abdullah Gül Üniversitesinde yabancı dil eğitimi,

-01.07.2021 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde Erasmus + uygulamaları,

konularında alt çalışma grubu toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Kuruluş aşamasında 9 üniversite ile yola çıkan Anadolu Üniversiteler Birliğinin üye sayısı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Birliğe katılma taleplerinin Üst Kurul (Rektörler) tarafından uygun bulunmasıyla 12’ye yükselmiştir.

20 Eylül 2021 tarihinde Birlik üyesi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde,

            -Laboratuvar, Ar-Ge merkezlerinin ortak ve etkin kullanılması, yaşanan sorunlara, birlik olarak saptanan hedeflere birlikte çözüm önerilerinin tartışılması,

            -Geleceğin eğitim-öğretim sistemlerinin (eğitim sistem ve materyallerinin geleceği- geleceğin eğitim sistemi v eğitim materyalleri, 3. Nesil Eğitim Metotları) görüşülmesi,

gündemleriyle bir Üst Kurul (Rektörler) toplantısı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İLETİŞİM

Adres

Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 YOZGAT

E-Mail

projepazari@bozok.edu.tr

Telefon

0(354) 242 10 17