projepazari@bozok.edu.tr 0(354) 242 10 17

AMAÇ

  • Ortak bir TTO A.Ş kurulması
  • Araştırma, eğitim-öğretim ve bilgi/tecrübe paylaşımı faaliyetlerinde üst düzey iş birliği yapmak.
  • Bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu stratejik alanlarda ortak araştırma ve uygulama merkezleri kurmak
  • Nitelikli insan kaynağı başta olmak üzere üye üniversitelerin potansiyellerinin keşfedilmesi ve kullanılması
  • Araştırma merkezleri, laboratuarlar ve cihazlar gibi ortak altyapı havuzu oluşturmak, birlikte kullanımı teşvik etmek
  • Ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda nitelikli akademisyenlerden oluşan çalışma grupları kurmak
  • Ortak araştırmacı yetiştirme programları ve özellikle güçlü doktora programları açmak
  • Üniversite-sanayi işbirliğine ilişkin özgün model ve mekanizmalar oluşturmak,
  • Birliğe üye üniversitelerde kalite standart ve süreçlerinin kurumsal yapıya yansımasını ve sürdürülebilirliğini temin etmek.
  • Birlik kapsamındaki illerin güçlü olduğu alanlarda il merkezli kümelenme benzeri ortak yapılar oluşturmak.

İLETİŞİM

Adres

Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 YOZGAT

E-Mail

projepazari@bozok.edu.tr

Telefon

0(354) 242 10 17